Fulnek - Svět Komenského

#089
Svět Komenského

Fulnek - Svět Komenského (#089)

Ve Fulneku najdete expozici věnovanou jednotlivým etapám života učitele národů Jana Amose Komenského. 
Expozice je instalována v areálu bývalého bratrského sboru ve Fulneku. S ohledem na muzejní koncepci stávajících expozic věnovaných životu a dílu Jana Amose Komenského seznamujících návštěvníky s osobností biskupa Jednoty bratrské především optikou jeho pozdních děl nabízí fulnecká expozice návštěvníkům mírně odlišný obraz. Důležitým faktorem je zhodnocení významu fulnecké periody pro Komenského osobní i profesní život, včetně respektování dobového kontextu a náboženských, politických i kulturních okolností, za nichž duchovní Jednoty bratrské v tomto moravském městě působil. Expozice představuje Jana Amose Komenského návštěvníkům tak, jak jej měli možnost poznat měšťané malého poddanského města na prahu třicetileté války. Návštěvníci tak budou mít možnost setkat se s mladým správcem bratrského sboru, rektorem školy a knězem, který přichází v bouřlivém roce 1618 do převážné německého města na pomezí Moravy a Slezska.

mám zájem o magnetky

Kde koupit
Zpět na výpis míst

Objednávka

Objednávat můžete již od 50 ks

50-199 ks 45 Kč/ks bez DPH
200-499 ks 40 Kč/ks bez DPH
Nad 500 ks 35 Kč/ks bez DPH

Volejte nebo pište na


+420 722 920 421 info@keramickemagnetky.cz

Rozsívalová Veronika Obchodní zástupce +420 724 257 668 veronika.r@machovsky.cz

© 2024 Machovský s.r.o. | provozováno s ondrejfirla.eu