Olomouc - Orloj

#107
Olomouc - Orloj

Olomouc - Orloj (#107)

Olomouc jako druhá nejrozsáhlejší památková rezervace v České republice přitahuje každoročně do svých působivých kulis tisíce návštěvníků. Výrazný otisk zde zanechala řada osobností, které svým dílem přispěly k uměleckému a duchovnímu rozvoji města. Většina cenných památek je soustředěna v centru města, jehož srdcem je Horní a Dolní náměstí.

Hornímu náměstí vévodí radnice s orlojem. Ten je bezpochyby velkým lákadlem turistů. Není divu, olomoucký orloj je totiž jeden z mála heliocentrických orlojů na světě. Historie olomouckého orloje se datuje od 15. století, jeho současná podoba pochází od Karla Svolinského a je ztvárněna v duchu socialistického realismu. Figurky svatých mužů nahradili dělníci, rolníci a plesající a sportující Hanáci.

Výklenek s lomeným obloukem, v němž je orloj umístěn, dosahuje výšky téměř 14 metrů. Centrální ciferník orloje zobrazuje polohy planet na pozadí zvířetníku. Celý orloj je umístěn na pozadí mozaiky, která znázorňuje jízdu králů, průvod královniček, dělníka a chemika. Po obvodu výklenku se nacházejí medailony s alegoriemi měsíců v roce.

Poledne nejprve oznamuje odbíjení času za pohybu figurek kovářů, poté zní krátce původní varhanní pastorela z roku 1898 za pohybu pištců, načež v oknech orloje po pět minut defilují figury kopáče, pekaře, úředníka, volejbalistky a dalších dobových profesí za zvuků zvonkohry. Produkci uzavírá kokrháním mosazný kohout.

mám zájem o magnetky

Kde koupit
Zpět na výpis míst

Objednávka

Objednávat můžete již od 50 ks

50-199 ks 45 Kč/ks bez DPH
200-499 ks 40 Kč/ks bez DPH
Nad 500 ks 35 Kč/ks bez DPH

Volejte nebo pište na


+420 722 920 421 info@keramickemagnetky.cz

Rozsívalová Veronika Obchodní zástupce +420 724 257 668 veronika.r@machovsky.cz

© 2024 Machovský s.r.o. | provozováno s ondrejfirla.eu