Strážnice - Brány

#063
Strážnice - Brány

Strážnice - Brány (#063)

Hned při vjezdu do města Strážnice se návštěvníkům nabízí pohled na pozůstatky dvou mohutných cihlových renesančních bastilonů se střílnami. Ty se zde na okrajích města zachovaly jako pozůstatky původního středověkého městského opevnění, které bylo postupně budováno okolo hradu i celého města. Bašty byly v  minulosti součástí městských bran, které nechal postavit v polovině 16. století na obranu proti tureckému nebezpečí tehdejší majitel strážnického panství Jan III. ze Žerotína. Dodnes svým impozantním vzhledem návštěvníkům připomínají pohnutou historii města, které bylo v minulosti mnohokrát vypáleno a zcela zpustošeno nájezdníky z Uher. Tyto brány s polokruhovými baštami byly schopné odolávat i těžším palným zbraním. Byly postaveny na začátku a na konci města u hlavní přístupové cesty, jež vedla z Uher na Moravu. Brány dodnes nesou pojmenování podle sousedních měst ležících na této stezce. Směrem na bývalou uherskou stranu do Skalice na Slovensku, dnes je hlavní silnice odkloněná na Hodonín, se označovala jako Skalická a brána umístěná na opačném konci města směrem na Veselí nad Moravou jako Veselská. Při podrobné prohlídce bran je možno spatřit z vnitřní strany výklenky, ve kterých stávala stráž a hlídala, zda se k městu neblíží nepřátelská vojska.  Brány byly navzájem propojeny vysokými hliněnými valy s dřevěnými palisádami. Byly zde ještě dvě menší brány zvané Svačinovská a Vinohradnická a malé vestavěné bašty umístěné v nárožích panského dvora.

mám zájem o magnetky

Kde koupit
Zpět na výpis míst

Objednávka

Objednávat můžete již od 50 ks

50-199 ks 45 Kč/ks bez DPH
200-499 ks 40 Kč/ks bez DPH
Nad 500 ks 35 Kč/ks bez DPH

Volejte nebo pište na


+420 722 920 421 info@keramickemagnetky.cz

Rozsívalová Veronika Obchodní zástupce +420 724 257 668 veronika.r@machovsky.cz

© 2024 Machovský s.r.o. | provozováno s ondrejfirla.eu