Zlaté Hory – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

#158
Zlaté Hory – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zlaté Hory – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (#158)

Barokní trojlodní kostel je dominantou Zlatých hor. Historie stavby sahá do 13. století, kdy byl vybudován trojlodní prostor v raně gotickém slohu. Postupnými přístavbami a přestavbami získal kostel monumentální barokní podobu. Období gotiky připomíná stará sakristie a středověká věž představená před půdorys kostela.

Největší změny budova doznala po velkém požáru v červenci roku 1699, kdy shořela střecha, 5 oltářů, varhany a žár byl natolik silný, že roztavil i kostelní zvon. Poté byl kostel přestavěn v barokním slohu. Další požár postihl kostel v březnu 1833, kdy vyhořel hlavní oltář. Práce na novém oltáři provedl řezbář Bernard Kutzer z Horního Údolí. Přes dva metry vysoké postavy sv. Gregora, sv. Ambrosia, sv. Augustina, sv. Hieronyma, sv. Valentina a sv. Achacia jsou také vynikající díla tohoto mistra.

V roce 1900 byl kostel vyzdoben nástěnnými malbami. Děkan Vincenc Brauner nechal v kostele v roce 1912 položit barevnou dlažbu z umělého mramoru a zavedl elektrické osvětlení. Poslední generální oprava zde proběhla roku 1976. V okolí kostela jsou dodnes vidět zbytky starého hřbitova. Na východní zdi je ještě dnes umístěná nejstarší náhrobní deska datována k 7. srpnu 1649. Jedná se o náhrobní desku Johanna Zottmantla, starosty Zlatých Hor.

mám zájem o magnetky

Kde koupit
Zpět na výpis míst

Objednávka

Objednávat můžete již od 50 ks

50-199 ks 45 Kč/ks bez DPH
200-499 ks 40 Kč/ks bez DPH
Nad 500 ks 35 Kč/ks bez DPH

Volejte nebo pište na


+420 722 920 421 info@keramickemagnetky.cz

Rozsívalová Veronika Obchodní zástupce +420 724 257 668 veronika.r@machovsky.cz

© 2024 Machovský s.r.o. | provozováno s ondrejfirla.eu